| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/274/14 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 20 marca 2014r.

w sprawie podziału Gminy Radziechowy - Wieprz na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 12 § 1 i 2, § 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) - działając na wniosek Wójta,

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się podziału Gminy Radziechowy - Wieprz na stałe obwody głosowania oraz ustala się ich granice, numery i siedziby obwodowych komisji wyborczych.

§ 2.

Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 4.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku - Białej.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectwach.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7.

Traci moc Uchwała nr XL/260/13 Rady Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Radziechowy - Wieprz na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka


Załącznik do Uchwały Nr XLII/274/14
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 20 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKB-POLAND

Nowoczesne oświetlenia w firmie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »