| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/322/2014 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 12 § 4, 10, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2014 r. poz. 231) na wniosek Wójta Gminy Wielowieś

Rada Gminy Wielowieś
uchwala co następuje :

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczach dla przeprowadzenia zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 2. Numer obwodu, o którym mowa w § 1, jego granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Gminy Wielowieś, rozplakatowaniu na terenie  jednostki w której mowa w § 1 oraz zamieszczeniu w Biletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/322/2014
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 26 marca 2014 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej Komisji Wyborczej

4

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczach

Dom Pomocy Społecznej

Wiśnicze, ul. Wiejska 42 a


Uzasadnienie

W związku z zarządzeniem na dzień 25 maja 2014 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych istnieje konieczność wykonania niezbędnych czynności określonych w ustawie Kodeks wyborczy.

Art. 12 § 4 i 10 ustawy Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) stanowi, że najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów tworzy się odrębne obwody głosowania m.in. w domu pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać do najmniej 15 wyborców. Na terenie Gminy Wielowieś taka przesłanka zachodzi w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczach.

Zgodnie z art. 12 § 4 i 11 w/w ustawy rada gminy tworzy odrębny obwód głosowania na wniosek wójta gminy, ustala jego numer, granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej.

Art. 16 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 2 w/w ustawy z kolei stanowią, że informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych Wójt podaje do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

Uchwałę rady gminy o utworzeniu obwodów głosowania ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu (art. 12 § 12 ustawy Kodeks wyborczy).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »