Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/372/14 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/238/12 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Siewierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib odwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz,

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/238/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Siewierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib odwodowych komisji wyborczych, w związku z utworzeniem nowej ulicy o nazwie Nad Zalewem, w celu dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego, zmienia się opis granicy stałego obwodu głosowania Nr 1, poprzez dodanie w załączniku Nr 1 do uchwały:

1) w stałym obwodzie głosowania Nr 1 po słowie Mostowa ulicy Nad Zalewem.

§ 2. Podział Gminy Siewierz na stałe obwody głosowania, uwzględniający zmiany o których mowa w § 1, określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w budynku Urzędu Miasta i Gminy Siewierz oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/372/14
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 27 marca 2014 r.


Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Siewierz, ulice: Altanka, Bacholińska, Będzińska, Boczna, Bohaterów, Bytomska, Chabrowa, Cmentarna, Czarnieckiego, Długa, Długosza, Górki, Górna, Graniczna, Jeziorna, Kamienna, Kielecka, Klubowa, Kolejowa, Kopernika, Kościuszki, Krakowska, Kręta, Krótka, Krzywa, Leśna, Ludowa, Łysa Góra, Marszałka Piłsudskiego, Młyńska, Mostowa, Nad Zalewem, Nawrota, Nowa, Oleśnickiego, Piaskowa, Plac Ogrójecki, Plac Strażacki, Przemysłowa, Relaksowa, Rybacka, Rynek, Rzeczna, Sadowa, Słoneczna, Sosnowa, Sportowa, Stawowa, Stoczkowa, Strażacka, Strumień, Sucha, Ściegna, Trojedzianka, Warszawska, Wąska, Wczasowa, Wesoła, Wiklinowa, Willowa, Wiosenna, Wiśniowa, Wodna, Wolności, Wspólna, Wygodna, Zacisze, Zagłębiowska, Zielona, Zdrojowa, Źródlana.

Liceum Ogólnokształcące
w Siewierzu
ul. Kościuszki 15

2

Siewierz, ulice: Akacjowa, Bednarska, Bema, Brzozowa, Cicha, Częstochowska, Dąbrowskiego, Generała Sikorskiego, Grabowa, Grzybowa, Jałowcowa, Jodłowa, Klonowa, Krasickiego, Księdza Gietyngiera, Legionistów, Letniskowa, Lipowa, 11 Listopada, Łąkowa, 3 Maja, Mickiewicza, Miodowa, Modrzewiowa, Ogrodowa, Olchowa, Parkowa, Plac Wojska Polskiego, Polna, Rymarska, Sawickiej, Sienkiewicza, Słowackiego, Spokojna, Stolarska, Targowa, Tartaczna, Towarowa, Wierzbowa, Władysława Łokietka, Wrzosowa, Zbożowa, Ziołowa, Żeromskiego, Żwirki i Wigury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Siewierzu
ul. Słowackiego 2a

3

Sołectwo Brudzowice

Centrum Kulturalno-Edukacyjne
w Brudzowicach
ul. Szkolna 2

4

Sołectwo Dziewki
Sołectwo Nowa Wioska

Budynek szkolny
Dziewki 52

5

Sołectwo Podwarpie
Sołectwo Tuliszów
Sołectwo Warężyn
Sołectwo Wojkowice Kościelne

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Wojkowicach Kościelnych
ul. Zachodnia 4


6

Sołectwo Żelisławice
Sołectwo Leśniaki

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Żelisławicach
ul. Przyszłości 9

7

Sołectwo Gołuchowice

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowicach
Gołuchowice 82

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe