Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

z dnia 4 kwietnia 2014r.

z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok zgodnie z treścią załącznika nr 1. 

Burmistrz Miasta


Arkadiusz Czech


Załącznik do Sprawozdania Nr 1/2014
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Sprawozdanie za 2013 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe