| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/742/14 Rady Miasta Zabrze

z dnia 14 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Zabrze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póz. zm.), w związku z art. 40 ust. 8 i 9 w oparciu o art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Zabrze wprowadza się następującą zmianę w §1:

1) po pkt 1 dodaje się pkt 1 lit a o treści:

za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu zlokalizowania ogródka letniego na prawach wyłączności za każdy dzień zajęcia:.

Element pasa drogowego / Kategoria drogi

Droga Gminna

Droga Powiatowa

Droga Wojewódzka

Droga Krajowa

Chodnik, plac, zatoka, ścieżka, pobocze, inne

0,10 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe i podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »