Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/280/2014 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 19 maja 2014r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectw Ostrów i Przybynów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe