Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA-4210-23(9)/2014/759/IX/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie decyzji z dnia 23 czerwca 2014 r. OKA-4210-23(8)/2014/759/IX/RZ zatwierdzającej taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: POWEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu

Tekst pierwotny

W dniu 23 czerwca 2014r. na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego: POWEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr OKA-4210-23(8)/2014/759/IX/RZ zatwierdził taryfę dla ciepła. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego Urzedu Regulacji Energetyki


Marek Miśkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe