Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Wójta Gminy Łodygowice

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Łodygowice za rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. 2011 Nr 197, poz. 1172, zm. Nr 232, poz. 1378) przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za rok 2013.

Wójt Gminy


Andrzej Pitera


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Łodygowice
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Łodygowice
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Łodygowice
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Łodygowice
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Łodygowice
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Łodygowice
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Łodygowice
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Łodygowice
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Łodygowice
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Łodygowice
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Łodygowice
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Łodygowice
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Łodygowice
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Łodygowice
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik14.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe