Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 18 czerwca 2014r.

sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Kochanowice za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe