| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/777/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/884/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Dąbrowa Górnicza oraz jej jednostkom organizacyjnym /tekst jednolity Dz.Urz. Województwa Śląskiego z 2014 r. poz.2120/

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm./ oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm./ na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej u c h w a l a

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr L/884/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Dąbrowa Górnicza oraz jej jednostkom organizacyjnym /tekst jednolity Dz.Urz. Województwa Śląskiego z 2014 r. poz.2120/ dokonać zmiany poprzez:

- określenie nowego brzmienia § 5 ust.2 załącznika nr 1 uchwały:

W przypadku jeśli ulga stanowić bądzie pomoc de minimis, obowiązują wówczas szczególne zasady w zakresie przyznawania pomocy oraz sprawozdawczości określone w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej /Dz.U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm./ oraz w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis, a w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.,

- określenie nowego brzmienia § 5 ust.3 pkt b/ załącznika nr 1 uchwały:

informacji określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis /Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz.311 z późniejszymi zmianami/,

- dodanie § 7 uchwały w brzmieniu:

Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »