| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/244/14 Rady Gminy Gilowice

z dnia 30 maja 2014r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. / - Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje :

§ 1.

Dokonać zmian budżetu gminy :

1. Zmiany planu dochodów budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany planu wydatków budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do uchwały. Zwiększa się plan wydatków budżetu w dziale 150 na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice, w dziale 600 na utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy, w dziale 700 na zakup działki w Gilowicach i w dziale 754 na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750 w związku ze zmianą kwot na realizację projektu „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” oraz w dziale 921 z tytułu dotacji podmiotowej na Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody w wysokości 17.599.662,87 zł

b) wydatki w wysokości 17.355.734,87 zł Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 243.928 zł przeznacza się na spłatę pożyczek.

§ 3.

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/221/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2014 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2014”, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/221/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2014 Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku” Zmniejszyć plan wydatków: Dział 750 rozdz. 75095 - wydatki bieżące o kwotę 1.192 zł jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Dokonać zmian w załączniku Nr 11 do uchwały Nr XXXVI/221/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2014 Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2014 ” Wprowadzić plan wydatków dla zadania:

1. „Zakup działki w Gilowicach” dz. 700 rozdz. 70005 kwota 6.000 zł Po zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Dokonać zmian w załączniku Nr 13 do uchwały Nr XXXVI/221/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2014 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku”

1. Zmniejszyć plan dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej Dział 750 rozdz. 75095 – wydatki bieżące – o kwotę 1.192 zł

2. Zmniejszyć plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach Dział 921 rozdz. 92109 – wydatki bieżące – o kwotę 2.200 zł

3. Wprowadzić plan dotacji celowej dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Dział 754 rozdz. 75404 – wydatki bieżące – kwota 2.200 zł Po zmianach załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/244/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/244/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/244/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/244/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 maja 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/244/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 maja 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/244/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 maja 2014 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »