| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/623/2014 Rady Miasta Wisła

z dnia 24 czerwca 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXI/471/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art.6 ust.14, ust. 15, art 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust.12, ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 10, ust 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 465 z późn. zm.) i art. 6m ust. 3, art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), mając na uwadze art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/471/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.Urz.Woj.Sla z 2013 r. poz. 6647 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/623/2014
Rady Miasta Wisła
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach osób fizycznych INRL


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/623/2014
Rady Miasta Wisła
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości DN


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/623/2014
Rady Miasta Wisła
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Deklaracja w sprawie podatku leśnego DL


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/623/2014
Rady Miasta Wisła
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Deklaracja w sprawie podatku rolnego DR


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/623/2014
Rady Miasta Wisła
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DŚ

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »