Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1/2014 Wójta Gminy Milówka

z dnia 28 marca 2014r.

z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2013 rok zatwierdzone uchwałą XLIII/280/2014 Rady Gminy Milówka z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

Tekst pierwotny

Wójt Gminy


Robert Piętka


Załącznik do Sprawozdania Nr 1/2014
Wójta Gminy Milówka
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe