Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Wójta Gminy Mierzęcice

z dnia 27 marca 2014r.

z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) niniejszym przekazuję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wójewództwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za 2013 rok.

Wójt Gminy Mierzęcice


mgr Grzegorz Podlejski


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe