Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Burmistrza Strumienia

z dnia 29 maja 2014r.

z wykonania budżetu gminy Strumień za rok 2013

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe