Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA-4210-32(8)/2014/207/XIII/AZA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespołu Ciepłowni Przemysłowych "CARBO-ENERGIA" sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Tekst pierwotny

W dniu 23 lipca 2014 r., na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego: Zespół Ciepłowni Przemysłowych "CARBO-ENERGIA" sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził decyzją nr OKA-4210-32(7)/2014/207/XIII/AZa taryfę dla ciepła. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe