Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 3 września 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe