Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/922/14 Rady Miasta Tychy

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Sikorskiego i Ziemiańskiej w Tychach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe