| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 48.399.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 9 października 2014r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na przyznaniu dodatku energetycznego

Na postawie art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Krzepic Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na prowadzeniu postępowań oraz wydawaniu decyzji w sprawach przyznawania dodatku energetycznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Damian Pilarz


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984) nałożyła na gminy nowe zadanie z zakresu administracji rządowej, polegające na przyznawaniu i wypłacie odbiorcom wrażliwym zryczałtowanego dodatku energetycznego. Odbiorcom wrażliwym, do których zgodnie z art. 3 pkt 13 c ustawy - Prawo energetyczne ustawodawca zaliczył osoby, którym przyznano dodatki mieszkaniowe, od 1 stycznia 2014 r. przysługuje również dodatek energetyczny.

W związku z tym, że sprawy dodatków mieszkaniowych prowadzone są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzepicach, wydaje się zasadnym podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi tego Ośrodka do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania dodatków energetycznych, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »