Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 756/L/2014 Rady Miasta Rybnika

z dnia 15 października 2014r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok

Tekst pierwotny

Or .0007.118.2014

2014-248545

UCHWAŁA NR 756/L/2014
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),

- art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2014 r. poz. 849)

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2015 wynoszą:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie – 726 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 902 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.086 zł,

d) od 12 ton, dwóch osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1.200 zł,

e) od 12 ton, dwóch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych – 1.758 zł,

f) od 12 ton, trzech osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1.558 zł,

g) od 12 ton, trzech osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych – 2.052 zł,

h) od 12 ton do poniżej 29 ton, czterech i więcej osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 2.262 zł,

i) od 12 ton do poniżej 29 ton, czterech i więcej osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych – 2.926 zł,

j) od 29 ton, czterech i więcej osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 2.328 zł,

k) od 29 ton, czterech i więcej osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych – 3.014 zł,

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton – 1.430 zł,

b) od 12 ton do poniżej 31 ton, dwóch osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1.732 zł,

c) od 12 ton do poniżej 31 ton, dwóch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych – 2.324 zł,

d) od 31 ton do 36 ton włącznie, dwóch osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1.732 zł,

e) od 31 ton do 36 ton włącznie, dwóch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych – 2.324 zł,

f) powyżej 36 ton, dwóch osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1.732 zł,

g) powyżej 36 ton, dwóch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych – 2.562 zł,

h) od 12 ton do poniżej 40 ton, trzech i więcej osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1.908 zł,

i) od 12 ton do poniżej 40 ton, trzech i więcej osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych – 2.192 zł,

j) od 40 ton, trzech i więcej osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 2.328 zł,

k) od 40 ton, trzech i więcej osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych – 3.014 zł,

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton do poniżej 12 ton – 438 zł,

b) od 12 ton, jednej osi jezdnej, osi jezdnej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 448 zł,

c) od 12 ton, jednej osi jezdnej, innym systemie zawieszenia osi jezdnych – 720 zł,

d) od 12 ton do poniżej 28 ton, dwóch osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 460 zł,

e) od 12 ton do poniżej 28 ton, dwóch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych
824 zł,

f) od 28 ton do poniżej 33 ton, dwóch osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 838 zł,

g) od 28 ton do poniżej 33 ton, dwóch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych – 1.096 zł,

h) od 33 ton do poniżej 38 ton, dwóch osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1.258 zł,

i) od 33 ton do poniżej 38 ton, dwóch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych – 1.580 zł,

j) od 38 ton, dwóch osiach jednych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1.598 zł,

k) od 38 ton, dwóch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych – 2.080 zł,

l) od 12 ton do poniżej 38 ton, trzech i więcej osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 980 zł,

m) od 12 ton do poniżej 38 ton, trzech i więcej osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych – 1.210 zł,

n) od 38 ton, trzech i więcej osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1.266 zł,

o) od 38 ton, trzech i więcej osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych – 1.460 zł,

4) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy:

a) poniżej 30 miejsc – 1.056 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc, spełniającego normy emisji EURO – 1.830 zł,

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc, nie spełniającego norm emisji EURO – 1.900 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe