| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/348/14 Rady Miasta Poręba

z dnia 28 października 2014r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1381 z późniejszymi zmianami).

Rada Miasta Poręba
Uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M. P.
z 2014r., poz. 935) z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 52,50 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Miasta


Gabriel Zieliński

.


Uzasadnienie

do uchwały Rady Miasta Poręba

Nr ……………. z dnia ……………

w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1381 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy jest uprawniona w drodze uchwały do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym zgodnie z ww. ustawą stanowi:

- dla gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych, która ustalana jest na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

- dla pozostałych gruntów (użytki rolne) – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów (dot. gospodarstw rolnych) – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

- od 1 ha fizycznego pozostałych  gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne – równowartość pieniężną 5 q żyta.

Średnią cenę skupu żyta ustala się  na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. W komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r. (M. P.
z 2014r.,  poz. …) ogłoszono, że  średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy   wyniosła 61,37 zł za 1 dt. Powyższa cena wskazana przez Prezesa GUS wynika z analizy cen żyta na rynku.

Niepodjęcie proponowanej uchwały oznaczałoby znaczny wzrost obciążeń podatkowych dla właścicieli użytków rolnych. W związku z powyższym proponowana  cena skupu żyta stanowiąca podstawę naliczenia podatku rolnego na obszarze miasta Poręba na 2015 rok to kwota …. zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

noRisk

noRisk to firma, która świadczy usługi prawne w zakresie wsparcia przy uzyskiwaniu odszkodowania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »