| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/446/2014 Rady Gminy Tworóg

z dnia 27 października 2014r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849) art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 718)

Rada Gminy Tworóg
uchwala:

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Gminy Tworóg

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2.

Ustala dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Gminy Tworóg w wysokości 2,30 zł od każdego rozpoczętego metra kwadratowego powierzchni zajmowanej na potrzeby handlu nie więcej niż 767,68 zł.

§ 3.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4.

1) Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2) Pobór opłaty targowej powierza się w miejscowości Brynek Panu Januszowi Kaszuba, w miejscowości Boruszowice - Hanusek Panu Marianowi Łuczak, w miejscowości Koty Panu Bernardowi Kontnemu, w miejscowości Nowa Wieś Tworoska Pani Reginie Mika, w miejscowości Połomia Panu Stefanowi Paś, w miejscowości Świniowice Pani Teresie Ziaja, w miejscowości Tworóg Panu Krzysztofowi Pustułka, w miejscowości Wojska Panu Janowi Siwiec.

3) Ustala się wynagrodzenie inkasenta, za pobór opłaty targowej w wysokości 25% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4) Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, na 5 dzień roboczy po zakończeniu kwartału I, II, III, a za IV kwartał dzień 31 grudnia roku podatkowego lub ostatni dzień roboczy na rachunek Gminy Tworóg

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXVIII/356/2013 Rady Gminy Tworóg z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »