| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/447/2014 Rady Gminy Tworóg

z dnia 27 października 2014r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 18 a, ust. 1, i art. 19 pkt. 1 lit. f, pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 718)

Rada Gminy Tworóg
uchwala:

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Gminy Tworóg:

1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;

2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;

4) zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2.

Wprowadza się na terenie Gminy Tworóg opłatę od posiadania psów.

§ 3.

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 37,00 zł od jednego psa oraz 20,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 4.

1) Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2) Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5.

1) Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy Tworóg

2) Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi - w miejscowości Brynek Pan Janusz Kaszuba zam. Brynek, ul.Boczna 4, w miejscowości Boruszowice - Hanusek Pan Marian Łuczak zam. Boruszowice, ul. Traugutta 2A, w miejscowości Koty Pan Bernard Kontny zam. Koty, ul. Polna 6, w miejscowości Nowa Wieś Tworoska Pani Regina Mika zam. Nowa Wieś Tworoska, ul. Wiejska 105, w miejscowości Połomia Pan Stefan Paś zam. Tarnowskie Góry, ul. Ułańska 11D, w miejscowości Świniowice Pani Teresa Ziaja zam. Świniowice ul. Wiejska 67A,w miejscowości Tworóg Pani Gertruda Byszewska zamieszkała Tworóg ul. K. Miarki 17, w miejscowości Wojska Pan Jan Siwiec zam. Wojska, ul. Powstańców Śląskich 73/4.

§ 6.

Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy do 5 dnia miesiąca następnego.

§ 7.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 12,5 % od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

§ 8.

Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXVIII/357/2013 Rady Gminy Tworóg z dnia 4 listopada 2013 r. sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KasperskyLab

Ochrona przed zagrożeniami IT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »