| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/835/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 849), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 1381 ze zm. ), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 465 ), na wniosek Prezydenta Miasta i po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetową

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Ustala się następujące wzory formularzy deklaracji i informacji składanych do organu podatkowego przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego :

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości ( DN-1) – formularz stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości ( IN-1 ) – formularz stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,

3. Dane o nieruchomościach ( ZN-1/A ) – formularz będący załącznikiem do Deklaracji na podatek od nieruchomości ( DN-1 ) i Informacji na podatek od nieruchomości ( IN-1 ) - stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,

4. Dane o zwolnieniach podatkowych ( ZN-1/B ) – formularz będący załącznikiem do Deklaracji na podatek od nieruchomości ( DN-1 ) i Informacji na podatek od nieruchomości ( IN-1 ) - stanowiący załącznik nr 4 do uchwały,

5. Deklaracja na podatek rolny ( DR-1 ) – formularz stanowiący załącznik nr 5 do uchwały,

6. Informacja w sprawie podatku rolnego ( IR-1 ) – formularz stanowiący załącznik nr 6 do uchwały,

7. Dane o nieruchomościach rolnych ( ZR-1/A ) – formularz będący załącznikiem do Deklaracji na podatek rolny ( DR-1 ) i Informacji w sprawie podatku rolnego ( IR-1 ) – stanowiący załącznik nr 7 do uchwały,

8. Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ( ZR-1/B ) - formularz będący załącznikiem do Deklaracji na podatek rolny ( DR-1 ) i Informacji w sprawie podatku rolnego ( IR-1 ) – stanowiący załącznik nr 8 do uchwały,

9. Deklaracja na podatek leśny ( DL-1 ) – formularz stanowiący załącznik nr 9 do uchwały,

10. Informacja w sprawie podatku leśnego ( IL-1 ) – formularz stanowiący załącznik nr 10 do uchwały,

11. Dane o nieruchomościach leśnych ( ZL-1/A ) – formularz będący załącznikiem do Deklaracji na podatek leśny ( DL-1 ) i Informacji w sprawie podatku leśnego ( IL-1 ) – stanowiący załącznik nr 11 do uchwały,

12. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ( ZL-1/B ) - formularz będący załącznikiem do Deklaracji na podatek leśny ( DL-1 ) i Informacji w sprawie podatku leśnego ( IL-1 ) – stanowiący załącznik nr 12 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLII/764/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 września 2009 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/835/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/835/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/835/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/835/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/835/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/835/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/835/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/835/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/835/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XL/835/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XL/835/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XL/835/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik12.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »