Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA-4210-61(7)/2014/240/XII/KRA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

Tekst pierwotny

W dniu 5 listopada 2014 r., na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej -Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził decyzją nr OKA-4210-61(6)/2014/240/XII/KRa taryfę dla ciepła. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe