Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA-4210-43(12)/2014/320/XI/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

Tekst pierwotny

W dniu 6 listopada 2014 r., na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich z siedzibą w Piekarach Śląskich, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził decyzją nr OKA-4210-43(11)/2014/320/XI/CW taryfę dla ciepła. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe