Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr BD.3035.3.2013 Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2013 rok

Tekst pierwotny

Prezydent Miasta


Jacek Krywult


Załącznik do Sprawozdania Nr BD.3035.3.2013
Prezydenta Miasta Bielska-Białej
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe