Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA-4210-47(10)/2014/9257/XI/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła FENICE POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej

Tekst pierwotny

W dniu 14 listopada 2014 r., na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego: FENICE POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził decyzją nr OKA-4210-47(9)/2014/9257/XI/AM taryfę dla ciepła. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe