| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/57/20/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 17 listopada 2014r.

w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bestwina

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32 z 2011 roku, poz. 159 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Bestwina, zwaną dalej „aglomeracją”, o równoważnej liczbie mieszkańców 3 976 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Kaniów przy ul. Młyńskiej 20.

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiecie bielskim, w gminie Bestwina.

§ 2. Obszar oraz granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1: 25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Likwiduje się Aglomerację Bestwina wyznaczoną Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego Nr 12/2006 z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bestwina (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 40 z 2006 roku, poz. 1147).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Andrzej Gościniak


Załącznik do Uchwały Nr IV/57/20/2014
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 17 listopada 2014 r.
Zalacznik20.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »