| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/57/24/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 17 listopada 2014r.

w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 145, 951, 1513, z 2013 roku,
poz. 21, 165, z 2014 roku poz. 659, 822) oraz art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku, poz. 850)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Bielsko-Biała Wapienica, zwaną dalej „aglomeracją”, o równoważnej liczbie mieszkańców 31 949 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Bielsko-Biała, przy ul. Pierwszej Dywizji Pancernej 56.

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiecie bielskim, w gminach: Bielsko-Biała, Jaworze i Jasienica.

§ 2. Obszar oraz granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/41/20/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 11 z 2009 roku, poz. 168).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Andrzej Gościniak


Załącznik do Uchwały Nr Nr Nr IV/57/24/2014
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 17 listopada 2014 r.
Zalacznik24.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »