| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 236/XXXI/2014 Rady Gminy Irządze

z dnia 11 listopada 2014r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.1,2, 3 art. 6a, art.13e  ustawy z dnia 15 listpada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz.1381 z póż zm) art. 4 ust.1, art 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów  prawnych – tekst jednolity Dz.U z 2011r. Nr.197 poz.1172 ze zm. Rada Gminy Irządze uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2014r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2015r. (M.P. poz.935 z dn.20 .10.2014) z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 55,00 zł za 1 dt

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Irządze Nr 180/XXIV/2013 z dnia 6 listopada 2013r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Tomasz Rodacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »