Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

z dnia 27 marca 2014r.

z wykonania budżetu za 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity), oraz art.267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.885z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol


mgr Józef Kałuża


Załącznik nr 1 do Sprawozdania dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Część opisowa


Załącznik nr 2 do Sprawozdania dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 1 do Części opisowej


Załącznik nr 3 do Sprawozdania dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 2 do Części opisowej


Załącznik nr 4 do Sprawozdania dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 3 do Części opisowej


Załącznik nr 5 do Sprawozdania dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 4 do Części opisowej


Załącznik nr 6 do Sprawozdania dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 5 do Części opisowej


Załącznik nr 7 do Sprawozdania dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 6 do Części opisowej


Załącznik nr 8 do Sprawozdania dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 7 do Części opisowej


Załącznik nr 9 do Sprawozdania dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 8 do Części opisowej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe