Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr DBB-763-19/14 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej

z dnia 4 grudnia 2014r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Anny Hetman

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 383 § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 383 § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z upływem dnia 30 listopada 2014 r., mandatu radnej Anny Hetman wybranej z listy kandydatów na radnych nr 4 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej


Elżbieta Libera-Niesporek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe