Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr DBB-763-19-1/14 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej

z dnia 4 grudnia 2014r.

w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu z listy kandydatów na radnych nr 4 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), w związku z wygaśnięciem mandatu radnej Anny Hetman wybranej z listy kandydatów na radnych nr 4 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, postanawiam o wstąpieniu na jej miejsce Pana Józefa Adama Kubery, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej


Elżbieta Libera-Niesporek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe