Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Starosty Gliwickiego

z dnia 5 grudnia 2014r.

o przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Bojszów, Bycina, Chechło, Kleszczów, Ligota Łabędzka, Łany, Łącza, Niekarmia, Niewiesze, Pławniowice, Poniszowice, Rudno, Rudziniec, Rzeczyce, Słupsko, Taciszów, Widów w gminie Rudziniec oraz Błażejowice, Borowiany, Czarków, Dąbrówka, Gajowice, Kieleczka, Radonia, Raduń, Sieroty, Świbie, Wielowieś, Wiśnicze, Zacharzowice w gminie Wielowieś

Tekst pierwotny

Zgodnie z art. 24a ust. 8 i 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /t.j. z.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z późn. zm./ Starosta Gliwicki informuje, że:

1. Projekt opisowo-kartograficzny modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Bojszów, Bycina, Chechło, Kleszczów, Ligota Łabędzka, Łany, Łącza, Niekarmia, Niewiesze, Pławniowice, Poniszowice, Rudno, Rudziniec, Rzeczyce, Słupsko, Taciszów, Widów w gminie Rudziniec oraz Błażejowice, Borowiany, Czarków, Dąbrówka, Gajowice, Kieleczka, Radonia, Raduń, Sieroty, Świbie, Wielowieś, Wiśnicze, Zacharzowice w gminie Wielowieś, wyłożony do wglądu w dniach od 6 października 2014 r. do 24 października 2014. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17 – stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

2. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w operacie opisowo-kartograficznym ewidencji gruntów i budynków, o którym mowa w pkt. 1, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Starosta Gliwicki


Waldemar Dombek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe