Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr DBB-763-22/14 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej

z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Janusza Andrzeja Buda

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 383 § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 383 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z upływem dnia 9 grudnia 2014 r., mandatu radnego Janusza Andrzeja Buda wybranego z listy kandydatów na radnych nr 6 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem w okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej


Elżbieta Libera-Niesporek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe