| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/14/2014 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 8 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ), art. 19 pkt.1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ).

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Mierzęcice:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej,

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Mierzęcice w wysokości:

1) przy sprzedaży ze straganu metalowego, zadaszonego - za stanowisko: 6,00 zł

2) przy sprzedaży z namiotu, stołu - za stanowisko o szerokości do 3 m: 18,50 zł

3) przy sprzedaży z pojazdów powyżej 3,5 t (samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy samochodowej): 25,00 zł

4) przy sprzedaży z pojazdów do 3,5t włącznie (samochodu dostawczego, platformy, przyczepy samochodowej): 20,00 zł

5) przy sprzedaży z samochodu osobowego, stoiska do 2m²:12,50zł

6) przy sprzedaży z ręki, wózka ręcznego, stolika do 1m²: 6,50 zł

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 5. 1. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentowi.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek Gminy Mierzęcice w dniu jej pobrania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mierzęcice.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Jolanta Kyrcz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »