| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 6/II/2014 Rady Gminy Niegowa

z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla potrzeb podatku leśnego na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zm), art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 465), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku (M.P. z 2014 roku, poz.955)Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku z kwoty 188,85 zł za 1m3do kwoty 102,14 zł za 1 m3, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Niegowa na rok 2015.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 244/XXXIII/2013 Rady Gminy Niegowa z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla potrzeb podatku leśnego na 2014 rok (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2013 roku, poz. 7412).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 roku oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Niegowa.

Przewodniczący Rady Gminy Niegowa


Mariusz Dzieża

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »