Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr DKT-712-39/14 Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 17 grudnia 2014r.

w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 383 § 1 pkt. 4, § 2a i § 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) Komisarz Wyborczy w Katowicach,

postanawia

1. stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Katowice Pana Mariusza Piotra Skiby wybranego z listy kandydatów na radnych nr 3 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Katowice z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

2. stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnej Rady Miasta Siemianowice Śląskie Pani Anny Zasady-Chorab wybranej z listy kandydatów na radnych nr 4 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Siemianowice Śląskie z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

3. stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Tychy Pana Mieczysława Antoniego Podmokłego wybranego z listy kandydatów na radnych nr 26 Komitetu Wyborczego Wyborców Prezydenta Andrzeja Dziuby w okregu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Tychy z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

4. stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Sejmiku Województwa Ślaskiego Pana Andrzeja Antoniego Pilota wybranego z listy kandydatów na radnych nr 1 Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu wyborczym nr 4 utworzonym dla wyboru Sejmiku Województwa Ślaskiego z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

5. postanowienie przekazać zainteresowanym, Wojewodzie Śląskiemu i przewodniczącym właściwych rad.

6. postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Komisji Wyborczej.

7. postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy w Katowicach


Barbara Suchowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe