Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt IV SA/Gl 1156/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 16 września 2014r.

w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Siemianowicach Śląskich na uchwałę Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 9 maja 2013 r. nr 370/2013 w przedmiocie nadania statutu samorządowej jednostce kultury

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe