Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 448/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 25 sierpnia 2014r.

w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miasta w Siemianowicach Śląskich z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 448/2013 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe