Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA-4110-48(12)/2014/2015/198/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 14 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu

Tekst pierwotny

W dniu 7 stycznia 2015 r., na wniosek z dnia 3 września 2014 r. przedsiębiorcy: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił temu przedsiębiorcy koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła, o której mowa w art 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). Powodem zmiany koncesji jest modernizacja źródła ciepła przy ul. Chopina 32 w Zabrzu, polegająca na obniżeniu mocy do 0,629 MW i zmiany paliwa na gaz ziemny.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe