Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 2/2015 Starosty Bielskiego

z dnia 14 stycznia 2015r.

w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym w powiecie bielskim w 2015 roku: w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w Domu Opieki "Samarytanin" w Bielsku-Białej, w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej, w Ewangelickim Domu Opieki "SOAR" w Bielsku-Białej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 pkt 15 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 182 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2015 roku:

1. w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 5 - w wysokości 3 097,00 zł,

2. w Domu Opieki "Samarytanin" w Bielsku-Białej przy ul. Bednarskiej 8 i 10 - w wysokości
3 106,00 zł,

3. w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej przy
ul. Żywieckiej 20 - w wysokości 2 868,00 zł,

4. w Ewangelickim Domu Opieki "SOAR" w Bielsku-Białej przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 25 - w wysokości 2 858,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. Starosty
Wicestarosta


Grzegorz Szetyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe