Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr SM-OOP.001.4.1.2015 Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy za 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2013 r. , poz. 595 z późn. zm.)

Składam sprawozdanie

1. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy działa w obecnej kadencji od 23 kwietnia 2012 r.

2. Pierwsze spotkanie plenarne Komisji odbyło się w dniu 18 lipca 2014 r. Omówiono poniższe zagadnienia:

1) stan przygotowań inspekcji, służb i straży do sezonu pielgrzymkowego i głównych uroczystości religijnych na Jasnej Górze;

2) plan działań związanych z akcją "Bezpieczne Wakacje 2014".

3. Drugie spotkanie plenarne Komisji odbyło się w dniu 29 października 2014 r. Omówiono poniższe zagadnienia:

a) przebieg sezonu pielgrzymkowego i głównych uroczystości religijnych na Jasnej Górze;

b) projekt wdrożenia w Częstochowie Inteligentnego Systemu Transportu;

c) skutki ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (jt. Dz. U. z 2014, poz. 600 z późn. zm.) - dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Członkowie Komisji wielokrotnie w 2014 roku spotykali się w zespołach roboczych i grupach problemowych, podejmując uzgodnienia i działania w sprawach szczegółowych.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy


Ryszard Stefaniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe