Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA-4210-47(19)/2014/2015/3380/XII/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 26 stycznia 2015r.

w sprawie decyzji odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Elektrociepłownię Szopienice Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach

Tekst pierwotny

W dniu 22 stycznia 2015 r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmówił, decyzją nr OKA-4210-47(18)/2014/2015/3380/XII/RZ, zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Elektrociepłownię Szopienice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach. W ocenie Prezesa URE, taryfa dla ciepła ustalona została przez ww. przedsiębiorstwo niezgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo energetyczne, w sposób niezapewniający ochrony interesów odbiorów przed nieuzasadnionym poziomem cen wytwarzania ciepła.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe