Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt IV SA/Gl 1311/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 16 października 2014r.

w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 17 lutego 2012 r. nr XVIII/160/2012 w przedmiocie udzielenia dyrektorowi szkoły upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe