Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Częstochowskiego

z dnia 29 stycznia 2015r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Częstochowskim za 2014 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe