Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 16/15 Starosty Zawierciańskiego

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Zawierciańskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.),

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w roku 2015 w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Zawierciańskiego:

1. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej TĘCZA w Zawierciu, ul. Daszyńskiego 4 na kwotę: 4.259,00 zł.

2. w Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej PEGAZ w Chruszczobrodzie, ul. Dworcowa 28 na kwotę: 4.310,00 zł.

3. w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej, ul. Żarecka 24 na kwotę: 3.705,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


Krzysztof Wrona

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe