Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt I SA/Gl 579/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 1 października 2014r.

w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Cieszynie na uchwałę Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 listopada 2013 r. nr 285/XXXII/2013 w przedmiocie podatku leśnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe