Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt I SA/Gl 703/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 27 października 2014r.

w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Gminy Lubomia z dnia 18 października 2013 r. nr XL/289/2013 w przedmiocie dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe